D4

D4

Ingezoomd op een gans. Waar denkt hij aan?